Serviceformulier

U heeft een serviceverzoek. Op de woningen en gebouwen die Lokhorst oplevert zijn diverse garantiebepalingen van toepassing. Als u een serviceverzoek heeft, gaat Lokhorst Bouw en Ontwikkeling na hoe wij dit voor u kunnen oplossen. Binnen de garantietermijn heeft u geen kosten, daarbuiten ontvangt u een offerte voor de (herstel)werkzaamheden.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en indien mogelijk een foto of tekening van de situatie bij te voegen.

Naam (verplicht)

Adres + woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp van het serviceverzoek

Omschrijving van het serviceverzoek

Lokhorst