Onderwijs

De roots van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling liggen in de utiliteitsbouw met als specialisatie onderwijshuisvesting.

Dé specialist als het gaat om de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen

Wij durven ons zelf dan ook wel specialist te noemen als het gaat om de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Frisse scholen, scholen volgens de passief-bouw-methodiek, basisscholen, middelbare scholen, hogescholen of kinderdagverblijven: we hebben veel expertise in de breedste zin. We denken mee met de opdrachtgever en zorgen voor een leerklimaat waarin docenten en leerlingen optimaal kunnen presteren.

Projecten

Oost Ter Hout Haarlem

Nieuw- en verbouw Oost ter Hout Praktijkschool

Plaats: Haarlem

Korte info Volledige info

Nieuw- en verbouw Oost ter Hout Praktijkschool

plaats: Haarlem
status: Gerealiseerd
aanneemsom: ca. € 1.295.678,-

Aanpassing van het hoofdgebouw (monumentaal pand) en een uitbreiding van de school in de binnentuin. In het monument wordt de zolder toegankelijk gemaakt; hier komen diverse kantoorruimten en een lesruimte. Daarnaast wordt de westvleugel uitgebreid.

sluiten Volledige info

Renovatie Olympiaschool

Plaats: Amsterdam

Korte info Volledige info

Renovatie Olympiaschool

plaats: Amsterdam
status: Gerealiseerd

Renovatie en restauratie van de Olympiaschool, een Rijksmonument in de stijl van de Amsterdamse School uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

sluiten Volledige info

Segbroek College

Plaats: Den Haag

Korte info Volledige info

Segbroek College

plaats: Den Haag
status: Gerealiseerd
aanneemsom: ca. € 2.267.890,-

Vervangende nieuwbouw sportvleugel en revitalisatie lesgebouw van het Segbroek

sluiten Volledige info

Renovatie ROC Mondriaan

Plaats: Den Haag

Korte info Volledige info

Renovatie ROC Mondriaan

plaats: Den Haag
status: Gerealiseerd

Het uitvoeren van alle sloop-, bouwkundige en constructieve werkzaamheden aan onderwijshuisvesting ROC Mondriaan.

sluiten Volledige info

Dr. Willem Dreesschool

Plaats: Den Haag

Korte info Volledige info

Dr. Willem Dreesschool

plaats: Den Haag
status: Gerealiseerd

De nieuwe school is gebouwd met een prefab betonnen skelet, gevel metselwerk en authentiek uitziende kozijnen met roeden.

sluiten Volledige info

Nieuwbouw Atlantis Jenaplanschool

Plaats: Amsterdam

Korte info Volledige info

Nieuwbouw Atlantis Jenaplanschool

plaats: Amsterdam
status: Gerealiseerd

Schoolgebouw 1600 m2 bruto vloeroppervlak. De school bestaat uit twee bouwlagen waarin naast lokalen o.a. ook een speellokaal en VVE-ruimte is ondergebracht.

sluiten Volledige info

Nieuwbouw Brede School Gibraltar

Plaats: Zaandam

Korte info Volledige info

Nieuwbouw Brede School Gibraltar

plaats: Zaandam
status: Gerealiseerd

Openbare basisschool op een vrije locatie met een omvang van 2.400 m2 BVO, bestaande uit kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal.

sluiten Volledige info

OBS De Cirkel

Plaats: Haarlem

Korte info Volledige info

OBS De Cirkel

plaats: Haarlem
status: Gerealiseerd

In opdracht van Stichting Spaarnesant realiseert Lokhorst de uitbreiding van Openbare Basisschool De Cirkel te Haarlem. Op het bestaande schoolgebouw wordt middels een extra verdieping een tweetal lokalen toegevoegd.

sluiten Volledige info

Lokhorst