Terug naar Projecten

De Vereeniging Limmen

Plaats: Limmen
Opdrachtgever: Corporatiekracht
Architect: TBE-ZA
Status: Gerealiseerd

In 1905 sloegen vijf boeren en één boerin de handen ineen en richten “De Vereeniging” op in Limmen. Een kaasfabriek die zich later uitbreidde tot een biologisch zuivelfabriek. Zomer van het jaar 2016 sloot de zuivel fabriek Ecomel haar deuren om nu plaats te maken voor 22 unieke woningen. De initiatiefnemer “De Vereeniging” heeft samen met Lokhorst Bouw en Ontwikkeling 22 Nul-Op-de-meter (NOM) starterswoningen ontwikkeld. Duurzaamheid was een belangrijke wens van de opdrachtgever. Uiteindelijk heeft de zuivelfabriek in belangrijke mate bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Limmen. In samenwerkingsverband is er gekozen om een duurzame woonwijk te realiseren voor starters, dit is ook passend in dat gedachtegoed binnen de plaats Limmen.

De sloop van de huidige zuivelfabriek  heeft in zomer van 2017 plaatsgevonden. In de zomer van 2018 kunnen de kopers genieten van een Energieneutrale woning in een leuke buurt in Limmen.

Lokhorst heeft een flexibel woonconcept ontwikkeld. Dit woonconcept is voor een deel aangepast die vervolgens als NOM-woning kan worden gerealiseerd.  Met dit nieuwe NOM-Concept zijn we dan ook in staat om prima in te spelen op een gasloze toekomst. Heeft u interesse en wilt u meer weten, neem dan contact met ons op ?

Deel dit met anderen:

Gerelateerde projecten

Lokhorst