VCA

Lokhorst beschikt over het VCA**-certificaat. De VCA-checklist helpt ons veiligheid, gezondheid en milieu te borgen tijdens het uitvoeren van ons werk.

Toezicht op een veilige uitvoering

Al onze uitvoerende medewerkers hebben het VCA-diploma en worden via toolboxen regelmatig over actuele zaken voorgelicht. Via uitvoeringsplannen, RIE’s en frequente werkplekinspecties door de uitvoerder en door onze veiligheidskundige houden we toezicht op een veilige uitvoering.

Certificaat VCA** versie 2008/5.1

ISO certificaat

 

 

Lokhorst