CO2-Prestatieladder

Lokhorst is een ‘betrokken bouwer’. Betrokken bij onze opdrachtgevers, opdrachten, medewerkers én leefomgeving.  Daarom doen we er alles aan onze CO2 -uitstoot te reduceren. Die inspanningen hebben het streven om het certificaat CO2-Prestatieladder, niveau 5 te behalen. Daarmee zijn we er wat ons betreft niet. Lokhorst streeft naar het concreet toepassen van duurzame en circulaire oplossingen in bouw.

Betrokken bij onze leefomgeving

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houden wij ons bezig met de CO2-Prestatieladder. Dit maakt ons bewust van ons energieverbruik en onze CO2 -uitstoot en maakt inzichtelijk waar we kunnen verbeteren. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5.
Lokhorst zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | Inzicht

Lokhorst heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | Reductie

Lokhorst heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C| Communicatie

Lokhorst communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D| Participatie

Lokhorst neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.  Samen met TRIBOO, de circulaire supply chain die afval upcycled in spraak-makende inrichting, zet Lokhorst de eerste stappen om verantwoordelijkheid te nemen voor de waardevolle grondstoffen die elke dag onbewust worden weggegooid(lees meer hierover op Triboo). Daarnaast met de omgevingsdienst IJmond nemen wij het initiatief om bewust te worden van ons energieverbruik.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Lokhorst:

Rapportages

Rapportage over 2017

Certificaat

Certificaat CO2-Prestatieladder Niveau 5

Communicatie

Communicatiebericht 2018

Communicatiebericht over de eerste helft van 2018

Communicatiebericht 2017 

Communicatiebericht over de eerste helft van 2017

Ketenanalyse

Ketenanalyse NOM-woning

Lokhorst