Nul Op de Meter Woning

Nul op de meter (NOM) is de term voor een energieleverende woning of gebouw. Er wordt, in het geval van een woning, voldoende energie geproduceerd voor warmte, warm tapwater en het totale verbruik van een gemiddeld gezin in Nederland. Bij een Nul op de meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen van gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur inclusief verlichting op jaarbasis per saldo nul. Onder de standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland.

Om te komen tot deze energieleverende woning wordt geïnvesteerd in een goede isolatieschil, warmtepomptechnologie, ventilatie, warmteterugwinning en de productie van elektriciteit met PV panelen. De woning heeft een hogere restwaarde en is all electric, 100% duurzaam, comfortabel en toekomstbestendig.

Daarnaast is wonen een Basisbehoefte van mensen. Daarom is het belangrijk dat deze behoefte zo optimaal mogelijk vervuld wordt. Hiervoor zijn een aantal factoren belangrijk.
Onze woningen bieden niet alleen onderdak en de nodige functionele ruimtes, maar ook het gevoel van “thuis zijn” met woonplezier en comfort. Minder zichtbaar maar net zo belangrijk is een gezond leefklimaat. gezond wonen houdt in dat de bewoner geen overlast ervaart van geluid of negatieve gevolgen van slechte binnenluchtkwaliteit.
De Lokhorst NOM woning met iCEM van Factory Zero biedt het woonplezier middels de beheersing van het omgevingsgeluid , het reguleren van thermisch comfort en de luchtkwaliteit.

Lokhorst gelooft in de 3p’s van People, Planet, Profit. Onze Nul-Op-de-Meter woningen, oftewel het realiseren van duurzame woningen, zijn onderdeel van onze missie. We doen dit om een zinnige bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, het woonplezier van de bewoner en de toekomstige generaties.

Wens-wonen is flexibel, betaalbaar en snel

Door de flexibiliteit van onze woning bieden wij de mogelijkheid om particulieren, corporaties de ruimte indeling binnen een kader aan te passen. Wij kijken dan ook graag mee met uw project.

Wens-woning is (Aard)gasloos-ready

Wilt u meer weten en of heeft u hulp bij het verder brengen van uw project, dan kunt u een mail sturen naar ontwikkeling@lokhorst.nl

Wilt u meer weten van onze projecten, zie ook onze referenties

Lokhorst