Disclaimer & Privacy

Disclaimer voor lokhorst.nl

Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst BV (Kamer van Koophandel: 34040078), hierna te noemen Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, verleent u hierbij toegang tot lokhorst.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lokhorst Bouw en Ontwikkeling nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lokhorst Bouw en Ontwikkeling.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacystatement

Op Lokhorst.nl kunt u via formulieren en via ons e-mailadres uw gegevens verzenden. Lokhorst gebruikt deze gegevens alleen voor de afhandeling van uw verzoek. Wij sturen geen nieuwsbrieven als u daar niet om heeft gevraagd. Wij verstrekken uw gegevens ook niet aan derden of maken ze op andere wijze openbaar.

Overig

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Lokhorst